ایمیل:

info@shaatak.com

شماره های تماس:

09144503928 | 09144575808

آدرس کارخانه:

اردبیل، کیلومتر 5 جاده سرچم، کمی آباد

.